Երազում Տիկ տեսնելը

ՏԻԿ

 Նեղություն, տրտմություն, հյուծվածություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի