Երազում Տիկին տեսնելը

ՏԻԿԻՆ

 Մեծը՝ ցնորածին գաղափարներ, փոքրը՝ չարախոսություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի