Երազում Տեր եվ տիրուհի տեսնելը

ՏԵՐ ԵՎ ՏԻՐՈՒՀԻ

 Լինելը՝ բարձրացում: Ծառայելը՝ հավատարմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի