Երազում Տեսարան տեսնելը

ՏԵՍԱՐԱՆ

 Դիտելը՝ զարգացում, ուշիմություն, ուրախություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի