Երազում Տգեղություն տեսնելը

ՏԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Անկեղծություն, բարեսրտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի