Երազում Տապանագիր տեսնելը

ՏԱՊԱՆԱԳԻՐ

 Կարդալը՝ մեկի հանդեպ ունեցած հավիտենական երախտագիտություն: Գրելը՝ լավ հիշատակներ և բարեսրտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի