Երազում Տանել եվ բերել տեսնելը

ՏԱՆԵԼ ԵՎ ԲԵՐԵԼ

 Որևէ բան՝ շատ բարձր և փայլուն ապագայի հավանականություն, որին կարելի է հասնել արտակարգ ճիգերով:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի