Երազում Տախտակ տեսնելը

ՏԱԽՏԱԿ

 Հաստատ և անփոփոխ վիճակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի