Երազում Վուշ տեսնելը

ՎՈՒՇ

 Նշան է շնորհալիության և գեղեցկության:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի