Երազում Վիշտ տեսնելը

ՎԻՇՏ

 ՈՒնենալը՝ ուրախություն, ապահովություն, մխիթարություն: Պատճառելը ուրիշին՝ օգնել,պաշտպանել նրան:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի