Երազում Վիճակաթուղթ տեսնելը

ՎԻՃԱԿԱԹՈՒՂԹ

 Տեսնելը՝ խաղամոլություն, անլրջություն: Շահելը՝ խաղով շահվելիք դրամ, փոքր վնաս մեծ վաստակի համար: Չշահած թվերովը՝ կորուստ: Վաճառելը՝ թեթևսոլիկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի