Երազում Վիժում տեսնելը

ՎԻԺՈՒՄ

 Կատարելը՝ անհույս վշտեր, հուսահատություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի