Երազում Վիզ տեսնելը

ՎԻԶ

 Զորություն է, պատիվ, հարստություն, մեծություն: Հաստը՝ հաջողություն: Կարճը՝ հիմարություն, տխմարություն: Բարակ և երկարը՝ ձախորդություն: Վիզը հակառակ դարձրածը կամ ունենալ որևէ կենդանու վիզ՝ դժբախտություն, վնաս, անպատվություն: Կտրվելը՝ կորուստ կամ ժառանգություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի