Երազում Վերք տեսնելը

ՎԵՐՔ

 Տեսնելը՝ կեղտոտություն, կասկած: Ստանալ կամ ունենալը ստամոքսի, սրտի կամ կրծքերի վրա երիտասարդների համար՝ նորաստեղծ սեր, ծերերի համար՝ ցավ, հոգս: Պատճառելը մեկին՝ տխրություն: Բուժելը՝ ծառայություն, որ սիրային գործով պիտի վարձատրվի: Վերքը առողջացած՝ անձնական փառքի վերացում, դատարկամտություն: Բացի վերոհիշյալ մարմնի մասերից, մնացած մասերից որևէ մեկի վրա վերք ստանալը՝ բարեբախտություն: Սիրո հարվածով վերք ստանալը՝ բազմաթիվ օգուտներ այն անձից, որ վիրավորում է: Վերքեր ունեցող անձերի խումբը՝ ակնածանք, պատիվ և հարստություն: Դաշույնի հարված ստանալ կամ տալ ուրիշին կնոջ համար՝ ժառանգության ստացում, հղի կնոջ համար՝ արու զավակ: Վեներական ախտի վերքը, եթե գաղտնի է պահվում, անձնական առողջությանը սպառնացող անբուժելի հիվանդություն: Ունենալը՝ առանց գաղտնի պահելու՝ վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի