Երազում Վեպ տեսնելը

ՎԵՊ

 Կարդալը հաճույք, անհոգություն: Գրելը՝ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի