Երազում Վարտիք տեսնելը

ՎԱՐՏԻՔ

 Սպիտակը՝ անկեղծ համակրություն: Գունավորը՝ կեղծիք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի