Երազում Վարսակ տեսնելը

ՎԱՐՍԱԿ

 Շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի