Երազում Վարունգ տեսնելը

ՎԱՐՈՒՆԳ

 Հիվանդություն, անկարողություն: Մշակելը՝ բազմաթիվ զավակներ: Քաղելը՝ սուգ, հոգս: Գնելը՝ անվստահություն: Վաճառելը՝ ապահովություն: Ուտելը՝ մատնություն, իսկ հիվանդի համար՝ առողջություն: Մեկին տալը՝ տրտմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի