Երազում Վարժարան տեսնելը

ՎԱՐԺԱՐԱՆ

 Մեծություն, հաստատամտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի