Երազում Վարել տեսնելը

ՎԱՐԵԼ

 Որևէ մեքենա՝ ուշ ստացվելիք շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի