Երազում Վարազ տեսնելը

ՎԱՐԱԶ

 Կատաղի՝ անգութ անձ, սպանելը՝ հաղթանակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի