Երազում Վարագույր տեսնելը

ՎԱՐԱԳՈՒՅՐ

 Շքեղը՝ սնափառություն: Պարզը՝ հարստություն: Բաց վարագույրը կամ այն բացելը՝ անկեղծություն, ուղղամտություն: Փակելը՝ գաղտնապահություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի