Երազում Վաոարան տեսնելը

ՎԱՈԱՐԱՆ

 Տեսնելը կամ կողքին նստելը՝ ընտանեկան ուրախություններ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի