Երազում Վանք տեսնելը

ՎԱՆՔ

 Տեսնելը՝ անփութություն: Մեջը լինելը՝ նեղություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի