Երազում Վանդակ տեսնելը

ՎԱՆԴԱԿ

 Տեսնելը՝ սիրախաբություն, միայնություն: Առանց թռչուններինը՝ բանտարկվելու հավանականություն: Թռչուններովը՝ ազատության առժամանակյա կորուստ: Դուռը բացելը՝ նեղությունից ազատում, վերջ տառապանքներին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի