Երազում Վայելչություն տեսնելը

ՎԱՅԵԼՉՈՒԹՅՈՒՆ

 Նշան է արագ բարձրացման:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի