Երազում Վաճառականություն տեսնելը

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Անելը՝ ճարպկություն, աչքաբացություն: Բրդինը՝ շահ: Երկաթինը՝ պատիվ և հարստություն: Կերպասների, մետաքսի, թավշինը՝ ուրախություն, լավ վաստակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի