Երազում Վահան տեսնելը

ՎԱՀԱՆ

 Տեսնելը՝ անմեղություն, կուսություն: Կրելը՝ առաքինություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի