Երազում Սարդ տեսնելը

ՍԱՐԴ

 Տեսնելը՝ կեղծություն: Սատկացնելը՝ դրամի կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի