Երազում Ռուս տեսնելը

ՌՈՒՍ

 Տեսնելը՝ հակառակություն: Ռուսաստանում լինելը՝ կռվասիրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի