Երազում Ռետին տեսնելը

ՌԵՏԻՆ

 Տեսնելը՝ մաքրասիրություն, փափկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի