Երազում Ջրմուղ տեսնելը

ՋՐՄՈՒՂ

 Տեսնելը՝ ծնողական հարստություն: Կործանվածը՝ զգուշացի՛ր բարեկամներից, ինչքան էլ նրանք հավատարիմ ձևանան:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի