Երազում Ջրհեղեղ տեսնելը

ՋՐՀԵՂԵՂ

 Գործերի ձախորդություն, բերքի ավերում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի