Երազում Ջրամբար տեսնելը

ՋՐԱՄԲԱՐ

 Իմաստուն խնայողություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի