Երազում Ջրահեղձ տեսնելը

ՋՐԱՀԵՂՁ

 Լինելը՝ հեռավոր ազգականից ստացվելիք ժառանգություն կամ շատ հաճելի լուր: Ջրահեղձ լինելը ուրիշի պատճառով՝ կորուստ, կործանում: Ջրահեղձ լինողին տեսնելը՝ հաղթանակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի