Երազում Ջուր տեսնելը

ՋՈՒՐ

 Տեսնելը՝ անհավատարմություն, նենգություն: Տաքը՝ հիվանդություն: Հանդարտը՝ փորձանքի ենթարկվելու հավանականություն: Սառը խմելը՝ ապաքինում: Հոսողը՝ շահ, բախտավորություն: Պղտորը՝ տխրություն: Տանելը՝ հրդեհ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի