Երազում Ջղայնանալ տեսնելը

ՋՂԱՅՆԱՆԱԼ

 Ժամանակավոր տկարություն, թուլություն, հրաժարում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի