Երազում Ջերմություն տեսնելը

ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ

 ՈՒնենալը՝ փառասիրություն, մեծամտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի