Երազում Ջեոուցիչ տեսնելը

ՋԵՈՈՒՑԻՉ

 Նորը՝ շահավետ լուր: Օգտագործածը՝ զավակներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի