Երազում Պսակ տեսնելը

ՊՍԱԿ

 Ծաղկեն՝ պատիվ, վարկ, մեծություն, ամուսնություն: Փշեն՝ մեծ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի