Երազում Պսակվել տեսնելը

ՊՍԱԿՎԵԼ

 Լավ է: Հաճախ՝ կռիվ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի