Երազում Պուտուկ (կավե կարաս) տեսնելը

ՊՈՒՏՈՒԿ (կավե կարաս)

 Տեսնելը՝ ընտանեկան խաղաղություն: Լիքը՝ հաճույքներ: Դատարկը՝ հույս: Կոտրածը՝ ծանր աշխատանք, անցած վշտեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի