Երազում Պորտ տեսնելը

ՊՈՐՏ

 Տեսնելը՝ հոր և մոր կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի