Երազում Պճնանք տեսնելը

ՊՃՆԱՆՔ

 Կատարելը՝ մեծ վտանգ, այլևայլ փորձանքներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի