Երազում Պարկ տեսնելը

ՊԱՐԿ

 Լիքը՝ լիություն, դատարկը՝ անօգուտ աշխատանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի