Երազում Պարահանդես տեսնելը

ՊԱՐԱՀԱՆԴԵՍ

 ին մասնակցելը՝ ամուսնություն կամ նոր ծանոթություններ: Դիմակահանդես՝ գաղտնապահություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի