Երազում Պատրույգ տեսնելը

ՊԱՏՐՈՒՅԳ

 Գիշերային թաքուն և մեղանչելի եղելություններ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի