Երազում Պատվեր տեսնելը

ՊԱՏՎԵՐ

 Տալը՝ վեհանձն ու հրամայող բնավորություն: Ստանալը՝ թեթևամտու- թյուն: Կատարելը՝ վարձատրություն, արժանիքի գնահատում, պարկեշտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի