Երազում Պատիճ տեսնելը

ՊԱՏԻՃ

 Ազգականի մահ և հարգելի բարեկամի կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի