Երազում Պատգարակ տեսնելը

ՊԱՏԳԱՐԱԿ

 Տեսնելը՝ տխրություն, ցավառիթ լուրեր: Պատգարակով տարվելը՝ սիրելի անձի մահվան վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի